Skok na obsah stránky, Hlavní stránka webu, Mapa webu

Co byste měli vědět

Ceny

Ceny zde uvedené platí pro  tisk z PDF vyskládaném na formát SRA3 (320mm*450mm). Cena je určena z počtu tisků jedné předlohy a je včetně ceny papíru. Nezahrnuje případné grafické úpravy. Doplnkové služby jako ořez,bigování, perforace,vazba, poštovné a balné nejsou zahrnuty v automatických kalkulacích.

Příprava dat

Tato sekce je určena těm, kteří nám zadávají nebo chtějí zadávat data k tisku. Odborníkům se to bude zdát zbytečné, nač uvádět věci tak samozřejmé a laikům naopak většinou nesrozumitelné.

Proto nejste-li si jistí, předem zavolejte a poraďte se s naším operátorem DTP. Ušetříte možná spoustu času a zbytečné práce.

Formáty souborů

 • Veškeré formáty Adobe CREATIV SUITE 2
 • Veškeré formáty Corel DRAW do verse X3
 • preferujeme soubory formátu PDF
 • jsme schopni použít data ve stejné nebo nižší verzi
 • text převeďte do křivek, aby byly zachovány tvary znaků
 • při obsáhlých textech přiložte použité fonty (znakové sady)
 • všechny použité barvy musí být ve stejném barevném prostoru nejlépe CMYK případně RGB
 • není možné mít v jednom souboru dohromady barvy CMYK a RGB !!!
 • v souborech, kde jsou použity efekty typu stín, průhlednost… atp je jedinou garancí správného zobrazení převod do rastru (*.jpg nebo *.tiff) v odpovídajícím rozlišení
 • má-li být tisk bez okrajů, je třeba jej připravit na spad - tzn. +3 mm přesah na každou stranu (za ořezové značky)

Doporučená rozlišení rastrových dat

Pro malonákladový digitální tisk 300 DPI.

Přenos dat média

DVD-ROM, CD-ROM, Diskety, USB flash disk, USB kompatibilní zařízení, paměťové karty většiny tipů.

Zaslání dat standardně přes e-mail

- data pod 5 MB  berousek@lepsitisk.cz.

- data nad 5 MB lepsitisk@gmail.com.

Nahrání dat na FTP server

http://upload.einternet.cz/

Vyplňte prosím jednoduchý formulář

A nahrajte požadované soubory

Přidejte soubory a klikněte na tlačítko Spustit nahrávání, poté budete moci Vaši zakázku Odeslat.

Pokud chcete nahrát celý adresář, musíte ho nejprve zkomprimovat pomocí programu jako je WinZIP nebo WinRAR.

 


Po dohodě je možné vytvořit vlastní FTP účet s přístupovým jménem a heslem.

 V případě nejasností Vám veškeré dotazy zodpoví Jiří Dokupil, nebo Lenka Forstová

Polygrafický slovník

Arch
Definition:list papíru formátu většího než A4 (210x297 mm), po složení je ZÁKLADNÍ částí knižního bloku
Barevnost
Definition:udává se počet barev na jedné straně papíru lomeno počtem barev na druhé straně, například 4/1 znamená čtyři barvy z jedné strany tiskového archu a jedna barva z druhé

Barevné obrázky se tisknou čtyřmi základními přímými barvami (tzv. C – Cyan (azurová), M – Magenta (purpurová), Y – Yellow (žlutá) K – Black (černá).

Barva
Definition:fyziologický zrakový vjem, způsobený dopadem paprsků o různé vlnové délce na sítnici oka nebo k tisku používaná barevná hmota
Blok
Definition:soubor listů nebo složek, stejné velikosti, spojený u jedné hrany (hřbet bloku), knižní blok vnitřní část knihy sestávající ze zkompletovaných listů nebo složek spojených šitím nebo lepením
Dotisk
Definition:dodatečný tisk nákladu z týchž (již použitých) podkladů
DTP
Akronym:Desktop Publishing

Obor, v němž se používají počítače pro přípravu produkci tištěných materiálů.

Formát
Definition:rozměr papíru vyjadřovaný udáním šířky x výšky v milimetrech

Např. A3 (297x420), A4 (210x297), A5 (148x210), B3 (353x500), B4 (250x353), B5 (176x250), B6 (125x176). Formáty A4, A5, A6, B4, B5 a B6 jsou formáty knižní.

Korektura
Definition:vyznačování oprav
 • domácí korektura – prováděná tiskárnou
 • autorská korektura – prováděná zákazníkem
Krycí značky
jemné křížky nebo jinak graficky upravené vhodné značky při soutisku nebo koláži
Lepenka
Definition:papír hmotnosti obvykle nad 250g/m2

vznikající spojením a slisováním za mokra několika prvotních vrstev vláken

Leták
Má nejrychlejší, neoperativnější přenos s nejmenšími finančními náklady, poměrně snadnou distribuci.

I přes tuto stručnost, má-li upoutat, musí být graficky nápaditě ztvárněn – barva, grafika a text. Mnohdy se jeho ztvárnění velmi podceňuje.

Lom
Definition:místo přeložení papíru nebo kartonu. Podle směru skládání dále dělíme lomy na křížový, paralelní, okénkový...
Maketa
Definition:model tiskoviny zhotovený tak, aby mohl být posouzen vzhled, rozměr a konečná úprava výrobku
 • reprodukční maketa – maketa složená ze stránek s obrázky vlepenými nebo zakreslenými do zrcadla sazby
 • knihařská maketa – maketa knižního tvaru, zhotovená v měřítku 1:1 ze složek nepotištěného papíru určeného pro tisk
Náklad
Definition:smluvně sjednaný počet výtisků určité tiskoviny

Tento údaj je VELMI důležitý pro stanovení ceny, protože jistá, nikoliv bezvýznamná část výrobních nákladů má fixní charakter. (Např. práce studia nebo příprava tiskové formy)

Nátisk
Definition:kalibrovaný tisk pro správné nastavení barevnosti a kvality tisku
 • digitální - pro tisk z CTP
 • chemický – pro tisk, kdy jsou jako podklad dodány filmy
Papír
Definition: stejnosměrná vrstva vláken, převážně rostlinných, vodou naplavených na síto, zplstěných a odvodněných

Papír dále rozdělujeme podle gramáže a dalšího způsobu úpravy. (lesklý/matný). Pro reprezentativnější tiskoviny se často používá křídový papír 2x-3x natíraný, nejčastěji v gramáži 135 -200 g/m2.

Prospekt
několikastránková, mnohdy vícebarevná tiskovina podávající podrobnější informace o firmě a jejich výrobcích nebo službách

Obvykle bývá na velmi drahém papíru (křídovém), je graficky i textově náročný a mnohdy mívá i atypický formát. Je určen vážným zájemcům a je zasílán podle speciálního adresáře. Jinak slouží jako reprezentativní tiskovina.

Složka
Definition:arch papíru složený jedním nebo několika lomy na předepsaný hrubý formát

Několik spojených složek tvoří knižní blok; plánovací měrnou jednotkou v polygrafii je arch složený třemi lomy (16 stránek).

Soutisk
přesné krytí tiskových prvků (např. barvotisk) při vícenásobném naložení archu nebo při průchodu několika tiskovými jednotkami

Přesnost soutisku se vyjadřuje velikostí odchylky jednotlivých otisků proti sobě.

Vazba
Definition:určitý počet listů (stran) spojených v jeden celek
Laminování
Laminováním rozumíme při výrobě tiskovin pokrytí povrchu tiskoviny polypropylenovou či polyesterovou fólií. Takto upravený povrch má vysokou mechanickou odolnost a stoprocentně odolává vlhkosti (s výjimkou absolutního okraje laminované stránky, kde i při oboustranné laminaci může vlhkost zasáhnout papír). Vyžadujeme-li vodotěsnost, musí film přesahovat okraje papíru, a dojde k tzv. zakapsování. Polypropylenová či polyesterová fólie může mít různou tloušťku a může být lesklá nebo matná.
Digitální tisk | barevná A4 od 3,90 Kč | barevná A3 od 5,90 Kč Průvodce zadáním zakázky | Pošlete nám vaše podklady a my Vám do 48 hodin zašleme tisky Co byste měli vědět přd odesláním zakázky | akceptované formáty, rozměry tisknutelné oblasti, ovladače